با خرید محصول از این مرکز فروش کلیه محصولات دارای شرایط خدمات پس از فروش بوده که خدمات شامل :

1_عیب یابی در صورت بوجود امدن مشکل توسط کادر متخصص.

2_عملیات ارسال و دریافت قطعه داغی و  قطعه جدید.

3_فرایند تحویل قطعه مشخص یا با وجود داشتن روش تعریف شده

4_پشتیبانی و تهیه کلیه قطعات و ………….