همانطور که میدانید نصب میز امری بسیار مهم است و در صورتی که نصب میز و تعمیرات میز خود را به افراد غیر متخصص واگذار نمایید حتی اگر دارای میزهای استاندار و حرفه ای باشید نمیتوانید بهره برداری حرفه ای از میزهای خود داشته باشید لذا گروه بیلیارد صولت با معرفی کادری مجرب و حرفه ای از بهترین نصاب ها متخصص شما را در امر تعمیرات تخصصی و نصب راهنمایی می کند.